Object structure

Creator:

Stankiewicz, Janina ; Bortnowska, Hanna

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Professional image creation by students on social media sites (in the light of empirical research) = Kreowanie wizerunku zawodowego przez studentów w serwisach społecznościowych (w świetle badań empirycznych)

Group publication title:

Management, Vol. 20 (2016)

Subject and Keywords:

wizerunek zawodowy ; serwisy społecznościowe ; internet ; kariera zawodowa ; badania empiryczne ; professional image ; social media ; career ; empirical research

Abstract_pl:

Internet stał się ważnym sposobem kreowania własnego wizerunku, w tym zawodowego. Poprzez uczestnictwo w serwisach społecznościowych można budować swój obraz nie tylko w oczach osób prywatnych, ale i potencjalnych pracodawców. ; Celem artykułu jest identyfikacja działań podejmowanych przez młodych uczestników rynku pracy (studentów) związanych z kreowaniem swojego wizerunku zawodowego w serwisach społecznościowych. Ustalono, że koncentrowali się oni na budowaniu relacji prywatnych, rozwoju swojej wiedzy na tematy pozazawodowe i/lub na dzieleniu się nią z innymi użytkownikami social media. Natomiast znacznie mniej uwagi poświęcali kreowaniu własnego wizerunku zawodowego i rozwojowi swoich karier.

Abstract:

Internet has become an important way of our image creation, including the professional one. By participating in social media, is possible to shape our own image not only in eyes of private persons, but also of potential employers. The aim of the article is to identify activities which were undertaken by young participants in labour market (students) associated with creating their own professional image in social media. ; It was found that they usually concentrated on shaping private relationships, as well as the development of their knowledge of the subjects which were not connected with work or job and also on sharing that knowledge with other users of social media. In contrast, much less attention they paid on creating their own professional image and the development of their careers.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/manment-2015-0028

Pages:

111-125

Source:

Management, vol. 20, no 1 (2016)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego