Object structure

Creator:

Szymańska, Katarzyna

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Organisational culture as a part in the development of open innovation - the perspective of small and medium-sized enterprises = Kultura organizacyjna jako czynnik rozwoju open innovation - perspektywa małych i średnich przedsiębiorstw

Group publication title:

Management, Vol. 20 (2016)

Subject and Keywords:

kultura organizacyjna ; Open innovation ; małe i średnie przedsiębiorstwa ; organisational culture ; small and medium enterprises (SME)

Abstract_pl:

Warunkiem kształtowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw jest dziś umiejętność wprowadzania różnych konceptów i modeli biznesowych. Duża większość z nich ściśle związana jest ze zdolnością przedsiębiorstwa do tworzenia, wdrażania i upowszechnienia różnych innowacyjnych rozwiązań. Koniecznością jest dziś stosowanie otwartych innowacji. ; Dotyczy to nie tylko dużych organizacji, ale także małych i średnich przedsiębiorstw. Aby małe i średnie przedsiębiorstwa wdrażały otwarte innowacje konieczne jest efektywne zarządzanie ich rozwojem przez przygotowanie odpowiednich strategii oraz opracowanie modelu wszelkich zmian przy uwzględnieniu wielu czynników odnoszących się do dynamiki ich rozwoju. ; Przyjmuje się, że istotną rolę we wdrażaniu innowacyjności w sektorze małych i średnich firm odgrywa odpowiednia kultura organizacji. Wiele bowiem wskazuje na to, iż istotną przyczyną głównych problemów związanych z niskim stopniem wdrażania innowacyjności do małych i średnich firm jest niedopasowanie i niezrozumienie kulturowe. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zarysu problematyki wpływu kultury organizacyjnej na rozwój koncepcji open innovation w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

Abstract:

The ability to introduce various concepts and business models is nowadays a prerequisite of creating a competitive advantage. This is to a large extent closely linked to the ability of enterprises to create, implement and disseminate a variety of innovative solutions. Today the use of open innovation is a necessity. This applies not only to large organisations, but also to small and medium-sized enterprises. ; In order to implement open innovation, small and medium-sized enterprises need to effectively manage their own growth through the preparation of appropriate strategies and the development of a model that encompasses all changes, taking into account a number of factors related to the growth dynamics of this sector. It is understood that an appropriate organisational culture plays an important role in the implementation of innovation in the sector of small and medium-sized enterprises. ; There are many indications that a cultural mismatch and misunderstanding are the main reasons for major problems related to the low level of implementation of innovation by small and mediumsized enterprises. The aim of the paper is to outline the issue of the impact of organisational culture on the development of the concept of open innovation in the sector of small and mediumsized enterprises.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/manment-2015-0030

Pages:

142-154

Source:

Management, vol. 20, no 1 (2016)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego