Object structure

Creator:

Sus, Aleksandra

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Strategizing in the context of opportunities = Strategizowanie w kontekście okazji

Group publication title:

Management, Vol. 20 (2016)

Subject and Keywords:

strategizowanie ; okazja ; mikropodstawy ; niepewność ; behawioryzm ; strategizing ; opportunity ; microfoundations ; uncertainty ; behaviourism

Abstract_pl:

Celem artykułu jest próba zwrócenia uwagi na relacje zachodzące pomiędzy wykorzystywaniem okazji przez podmioty organizacyjne, przy czym tym bytem indywidualnym staje się człowiek, a nie cała organizacja. Opracowanie składa się z czterech części. Pierwsza z nich wprowadza czytelnika w zagadnienia strategizowania oraz makro-i mikro-poziomów analizy strategicznej. ; Druga prezentuje kategorię okazji i ich źródeł, stanowiących kontekst na tle którego toczą się dalsze rozważania, związane z indywidualnymi cechami praktyków zarządzania strategicznego, czynnie identyfikujących okazje. To z kolei prezentuje część trzecia artykułu. Ostatnią część poświęcono zagadnieniom niepewności behawioralnej, a więc tego typu zjawiska, który hamuje proces wykorzystywania okazji przez strategów.

Abstract:

This article attempts to draw attention to exploiting opportunities by strategists. The paper consists of four parts. The first one introduces the reader to the strategizing approach and macro-and micro-level strategic analysis. ; The second part presents opportunities and their sources, as a background for further considerations. The third part of the article concentrates on individual characteristics of strategic management practitioners, actively identifying new opportunities. The final part focuses on the issues of behavioural uncertainty, and so this type of uncertainty, which inhibits the process of using the opportunities by strategists.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/manment-2015-0035

Pages:

211-224

Source:

Management, vol. 20, no 1 (2016)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego