Object structure

Creator:

Glinkowska, Beata ; Kaczmarek, Bogusław

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

International enterprise in Poland - benefits and risks = Przedsiębiorstwo międzynarodowe w Polsce - korzyści i zagrożenia

Group publication title:

Management, Vol. 20 (2016)

Subject and Keywords:

bezpośrednie inwestycje zagraniczne ; BIZ ; przedsiębiorstwo międzynarodowe ; rynek macierzysty ; rynek goszczący ; internacjonalizacja ; foreign direct investment ; FDI ; international enterprise ; home market ; host market ; internationalization

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono stan ilościowy związany z napływem do Polski bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Wyjaśniono istotę i definicje przedsiębiorstwa międzynarodowego, także ilość BIZ w Polsce w roku 2014. Na podstawie statystyk pokazano, że napływ BIZ do Polski ma tendencję wzrostową. Zanalizowano też wpływ BIZ na PKB w Polsce w latach 2000-2013. Zestawiono też kierunki napływu BIZ do Polski od roku 2008 do roku 2013. Podstawowa uwaga została skierowana na szanse i zagrożenia związane z obecnością przedsiębiorstw międzynarodowych w Polsce.

Abstract:

The article presents chosen issues of inflow of FDI to Poland. The essence and definition of international enterprise is explained as well as the FDI number in Poland in 2014. An increase trend of FDI in Poland is presented the basis of statistical data. An influence of FDI on Polish GDP in years 2000-2013 was analysed. The directions of FDI inflow in Poland in years 2008-2013 are compared. The focus was on benefits and risks related to the presence of foreign enterprises in Poland, allowing for achievement of the objective of this study.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/manment-2015-0041

Pages:

310-320

Source:

Management, vol. 20, no 1 (2016)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego