Object structure

Creator:

Trenker, Małgorzata

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Implementation of lean leadership Implementation of lean leadership = Realizacja lean leadership

Group publication title:

Management, Vol. 20 (2016)

Subject and Keywords:

przywództwo w Lean ; szczupłe zarządzanie ; system szczupłej produkcji ; ciągłe doskonalenie ; Lean leadership ; lean management ; Lean Production System ; continuous improvement

Abstract_pl:

Przypadek Toyoty dowodzi, że lean leadership ma kluczowe znaczenie dla skutecznej implementacji i trwałego funkcjonowania LPS (Lean Production System). Nie ma gotowego przepisu na rozwijanie szczupłego przywództwa w stylu Toyoty. Jednakże można czerpać inspirację z jej doświadczeń. Praktyka pokazuje, że wiele wdrożeń koncepcji Lean Management w dłuższej perspektywie nie spełnia pokładanych w nich nadziei. ; Przedsiębiorstwa na początku koncentrują się głównie na eliminacji marnotrawstwa i oczekują szybkich efektów. Jednakże w dłuższej perspektywie nie zawsze udaje się im stworzyć Lean thinking a w konsekwencji continuous improvement process. Ważnym ogniwem pomiędzy redukcją marnotrawstwa a ciągłym doskonaleniem powinno być przywództwo. Celem artykułu jest przedstawienie roli i znaczenia lean leadership dla skutecznego wdrożenia koncepcji lean oraz analiza i ocena realizacji lean leadership w praktyce przedsiębiorstw.

Abstract:

The Toyota case proves that lean leadership is of critical importance for the successful implementation and permanent functioning of Lean Production System. There is no ready formula for developing Toyota style lean leadership. However, one may gain inspiration from its experience. Practice shows that many implementations of Lean Management do not meet expectation in the long term. ; In the beginning enterprises are mainly focused on waste elimination and expect quick results. However, in the long run they do not always manage to create a Lean thinking and consequently the continuous improvement process. An important link between the reduction of waste and continuous improvement could be the lean leadership. The aim of this article is to present the role and importance of lean leadership for the successful implementation of lean concepts and the analysis and evaluation of the implementation of lean leadership in the practice of companies.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/manment-2015-0055

Pages:

128-141

Source:

Management, vol. 20, no 2 (2016)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego