Object structure

Creator:

Cyfert, Szymon ; Krzakiewicz, Kazimierz

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Resources and their impact on the effectiveness of processes which shape dynamic capabilities of Polish enterprises = Wpływ zasobów na efektywność procesów kształtowania dynamicznych zdolności polskich przedsiębiorstw

Group publication title:

Management, Vol. 20 (2016)

Subject and Keywords:

przedsiębiorstwa polskie ; zdolności dynamiczne ; kształtowanie zdolności ; efektywność ; zasoby ; Polish enterprises ; dynamic capabilities ; resources ; effectiveness

Abstract_pl:

Celem artykułu jest omówienie wyników postępowania badawczego nad wpływem zasobów na efektywność procesów kształtowania dynamicznych zdolności polskich przedsiębiorstw. Punktem wyjścia w artykule uczyniono charakterystykę istoty i natury dynamicznych zdolności przedsiębiorstw oraz wskazanie na znaczenie zasobów w procesach kształtowania dynamicznych zdolności polskich przedsiębiorstw, co w dalszej części pozwoliło na sformułowanie wniosków dotyczących relacji pomiędzy zasobami a efektywnością procesów kształtowania dynamicznych zdolności polskich przedsiębiorstw.

Abstract:

The purpose of this article is to discuss the results of our research into how different resources impact the effectiveness of dynamic capabilities processes in Polish businesses. As a starting point, the article characterises the nature and character of dynamic capabilities in Polish firms as well as highlighting the significance of different resources in developing those capabilities. On that basis conclusions are offered regarding the relationship between those resources and the effectiveness of capabilities-shaping processes.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/manment-2015-0057

Pages:

159-169

Source:

Management, vol. 20, no 2 (2016)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego