Object structure

Creator:

Bieńkowska, Joanna ; Sikorski, Czesław

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Hyperflexibility. A feature of e-commerce organisations = Hiperelastyczność. Cecha organizacji na rynku e-commerce

Group publication title:

Management, Vol. 20 (2016)

Subject and Keywords:

e-commerse ; hiperelastyczność ; kultura organizacyjna ; pragmatyzm ; flexibility ; organizational culture ; pragmatism

Abstract_pl:

Opracowanie poświęcone jest analizie warunków funkcjonowania organizacji na rynku e-commerce i związanym z tym sposobem zarządzania. Ze względu na burzliwość otoczenia i wysoki stopień konkurencyjności, organizacje na rynku e-commerce cechować musi hiperelastyczność. Hiperelastyczność polega na łatwości tworzenia nowych form organizacyjnych dla realizacji różnych projektów we współpracy z innymi organizacjami i wykorzystywaniu obcych zasobów. Głównym warunkiem hiperelastyczności jest pragmatyczna kultura organizacyjna oparta na zaufaniu, tolerancji i płynnej tożsamości.

Abstract:

The paper is sacrificed analysis of conditions organizational activity on e-commerce business and desired ways of management. Organizations on e-commerce business must be hyper-flexible because of stormy environment and high level of competition. Hyperflexibility means ability to creating new organizational forms so as to realization of different projects collaboration with other organizations and utilizing strange resources. The main condition of Hyperflexibility is pragmatic organizational culture and such its attributes as confidence, tolerance and fluent identity.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/manment-2015-0061

Pages:

209-222

Source:

Management, vol. 20, no 2 (2016)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego