Object structure

Creator:

Stankiewicz, Janina ; Bortnowska, Hanna ; Seiler, Bartosz

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

The chances of successful recruitment of volunteers among management students (in the light of empirical research) = Szanse na skuteczną rekrutację wolontariuszy wśród studentów kierunków menedżerskich (w świetle badań empirycznych)

Group publication title:

Management, Vol. 20 (2016)

Subject and Keywords:

organizacje non profit ; wolontariusze ; rekrutacja ; studenci kierunków menedżerskich ; non-profit organizations ; volunteers ; recruitment ; management students

Abstract_pl:

Organizacje pozarządowe realizują cele społeczne. Opierają swoją działalność na pracy wolontariuszy, czyli osób, które poświęcają czas, aby pomagać innym, nie oczekując w zamian korzyści materialnych. Mogą oni wykonywać różne prace, w tym takie, które wymagają wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania. Takich kompetencji można poszukiwać u studentów kierunków menedżerskich. Celem artykułu jest omówienie szans na rekrutację wolontariuszy wśród tej grupy docelowej.

Abstract:

Non-profit organizations pursue social objectives. They base on the work of volunteers - people who devote their time to help others without expecting in return material benefits. They can perform various works, including those ones which require knowledge and skills in the area of management. It is possible to find such competences among the students of Management. The aim of the article is to discuss some opportunities of recruitment volunteers among that target market.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/manment-2015-0072

Pages:

414-426

Source:

Management, vol. 20, no 2 (2016)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego