Object structure

Creator:

Kata, Ryszard ; Filip, Paulina

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

European Union subsidies and bank credits as external sources of financing for small and medium enterprises in Poland = Dotacje Unii Europejskiej oraz kredyty bankowe jako źródła finansowania zewnętrznego małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Group publication title:

Management, Vol. 20 (2016)

Subject and Keywords:

MSP ; małe i średnie przedsiębiorstwa ; fundusze UE ; finansowanie działalności ; kredyty bankowe ; SME sector ; small and medium sized enterprises ; EU funds ; financing of activity ; bank credit

Abstract_pl:

Wybór źródeł finansowania stanowi ważny problem decyzyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw. W opracowaniu dokonano oceny w jakiej skali małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce wykorzystują fundusze UE oraz kredyty bankowe jako zewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej. Ponadto, na podstawie badań ankietowych przedsiębiorstw w województwie podkarpackim, określono bariery i ograniczenia w dostępie MSP do tych źródeł finansowania. Dokonano klasyfikacji i oceny znaczenia poszczególnych ograniczeń finansowych przez pryzmat przyczyn pasywności kredytowej MSP oraz ich wykluczenia finansowego.

Abstract:

The selection of financing sources constitutes an important decisive problem for small and medium enterprises. The study encompasses the assessment of which scale small and medium enterprises in Poland use EU funds and bank credits as the sources connected with financing business activity. Moreover, based on surveys of enterprises in Podkarpackie voivodship, the barriers and limitations of SMEs in the access to such financing sources have been defined. The classification and assessment of the significance of particular financial limitations have been performed by means of the reasons for credit passiveness of SMEs and their financial exclusion.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/manment-2015-0075

Pages:

456-471

Source:

Management, vol. 20, no 2 (2016)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego