Object structure

Title:

Relacje interpersonalne z perspektywy psychologii rozwoju człowieka = Interpersonal relations from the point of view of developmental psychology

Group publication title:

Relacje, t. 4

Creator:

Herberger, Jerzy ; Kozłowska, Monika

Subject and Keywords:

relacje ; związki międzyludzkie ; rozwój ; relations ; interpersonal connections ; development

Abstract_pl:

Artykuł jest przeglądem teorii neopsychoanalitycznych i tzw. "life-span psychology" pod kątem warunków, które umożliwiają lub ograniczają poprawność przyszłych relacji człowieka z otoczeniem. Jest on skierowany głownie do socjologów i pedagogów, stąd jego celem jest ukazanie tych konstatacji, które pozwalają dogłębniej rozumieć trudności w relacjach międzyludzkich i ich uwarunkowania. ; Autorzy prezentują problemy wczesnego dzieciństwa i adolescencji, jako przykłady ujawniania się warunków i prawidłowości rozwojowych, znajdujących wyraz w ukształtowaniu właściwej i zakłóconej tożsamości. Opisują zarówno tzw. błędy rozwojowe, jak i psychologiczne warunki niezakłóconego rozwoju.

Abstract:

The article is a review based on the analyses of chosen theories of psychological development (mainly postpsychoanalytic and life span psychology). Its primary purpose is to introduce a deeper understanding of how the course of life can influence the functioning of an individual in interpersonal connections. It is mainly addressed to sociologists and educators (teachers). ; The authors focus on the early infancy and adolescence, as examples of the emergence of conditions manifesting in the shaping of a proper or disturbed identity. The authors describe both the so-called developmental disorders and psychological conditions of undisturbed development.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

35-48

Source:

Relacje. Studia z Nauk Społecznych, tom 4

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego