Object structure

Title:

Człowiek a współczesna technika - kto kim steruje? = Man and modern technique - who controls who?

Group publication title:

Relacje, t. 4

Creator:

Grobelny, Michał ; Grobelna, Iwona

Subject and Keywords:

człowiek ; maszyna ; relacje ; sterowanie ; internet ; man ; machine ; interaction ; control

Abstract_pl:

W nowoczesnym świecie otoczeni jesteśmy rozwiązaniami technicznymi, z którymi nieustannie komunikujemy się i wchodzimy w interakcję. Z założenia urządzenia i systemy mają nam pomagać w pracy, życiu codziennym i rozrywce. Jednakże czy ich rola sprowadza się do zmechanizowanych służących? Autorzy w tekście próbują przedstawić, jak wyglądają relacje człowieka ze współczesną techniką i jak wpływają one na samego człowieka. Starają się też określić, kto jest elementem sterującym, a kto sterowanym.

Abstract:

In the modern world, we are surrounded by technical solutions, with which we constantly communicate and interact. Devices and systems are supposed to help us in our work, everyday life and entertainment. However, are their roles reduced to mechanized servants? Authors try to show how human relationships with modern technology look like and how they affect the human person. They also try to determine who is controlling whom.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

63-71

Source:

Relacje. Studia z Nauk Społecznych, tom 4

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego