Object structure

Creator:

Kozłowska, Izabela

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

Między literaturą a polityką ? prywatność w prozie rozrachunków inteligenckich (1946-1948) = Between literature and politics ? privacy in the prose of intelligent settlements (1946-1948)

Group publication title:

Filologia Polska, z. 4

Subject and Keywords:

proza rozrachunkowa ; polityka a literatura ; the literature of retribution ; politics and literature

Abstract_pl:

Tematem artykułu jest proza rozrachunków inteligenckich, ukazująca się w latach 1946-1948 ("Drewniany koń" K. Brandysa, "Jezioro Bodeńskie" S. Dygata, "Nagrobek" S. Otwinowskiego oraz zbiór opowiadań P. Hertza pt. "Sedan"). Strategia narracyjna obecna w utworach sprzyja poszukiwaniu w nich pierwiastków autobiograficznych. ; Autorka śledzi związki między życiem politycznym pisarzy a kreacją stworzonych przez nich bohaterów literackich, zastanawia się, w jakim stopniu w dziełach są widoczne oczekiwania stawiane twórcom przez władzę komunistyczną w latach czterdziestych.

Abstract:

The subject of the article is the prose dealing with intelligentsia settlements, published in the years 1946-1948 ("Drewniany koń" ["Wooden horse"] by K. Brandys, "Jezioro Bodeńskie" ["The Constance Lake"] by S. Dygat, "Nagrobek" ["Tombstone"] by S. Otwinowski and P. Hertz's short story collection entitled "Sedan"). Narrative strategy present in the literary works fosters the search for autobiographical elements. ; The author investigates relationship between the writers' political lives and the lives of literary figures created by them, wondering to what extent the expectations placed upon writers by communist authorities in the 1940s are visible.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

119-136

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 4

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego