Object structure

Creator:

Plewa, Elżbieta

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

W pogoni za zrozumieniem: polskie tłumaczenia ekranizacji serii "Bridget Jones" = The edge of meaning: Polish translations of the "Bridget Jones" film series

Group publication title:

Filologia Polska, z. 4

Subject and Keywords:

pamiętnik ; tłumaczenie audiowizualne ; tłumaczenie filmowe ; tłumaczenie lektorskie ; tłumacz filmowy ; diary ; audiovisual translation ; film translation ; voice-over ; film translator

Abstract_pl:

Niniejszy artykuł poświęcony jest analizie translatorskiej polskich tłumaczeń ekranizacji "Dziennika Bridget Jones" i "Bridget Jones 3". Głównym zadaniem tekstu tłumaczenia jest przybliżenie znaczenia tekstu wyjściowego. Jednak nigdy dwie osoby nie wykonają tłumaczenia identycznie. Zawsze jest ono indywidualnym, niepowtarzalnym tekstem autora ? tłumacza filmowego, odzwierciedleniem jego idiolektu. ; Forma tekstu docelowego uzależniona jest od poziomu umiejętności translatorskich, które determinują poszczególne rozwiązania tłumaczeniowe fragmentów problematycznych (nieoczywistych) tekstu wyjściowego. Sposób radzenia sobie z tymi trudnościami określa format tłumacza. W artykule omówiono dwa tłumaczenia dwóch rożnych tłumaczek i podjęta próba oceny ich warsztatu.

Abstract:

This paper analyses Polish translations of two romantic comedy films "Bridget Jones' Diary" and "Bridget Jones' Baby". The main goal of a translated text is to convey the meaning of an original. However, it is impossible for any two persons to deliver identical translations. It is always an individual, unique text of the particular author - a film translator and it reflects his or her idiolect. ; The form of the translated text depends on translator's skills as they determine particular solutions for problematic fragments (not self-evident) of the original. The choices of translators define their level of mastery. The paper analyses two translations of two different persons and attempts to assess their craft.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

185-193

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 4

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego