Object structure

Creator:

Wawryk, Joanna

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

"Zdziczenie obyczajów pośmiertnych" Bolesława Leśmiana jako dramat-synteza = "The Savagery of Posthumous Mores" ["Zdziczenie obyczajów pośmiertnych"] by Bolesław Leśmian as a drama-synthesis

Group publication title:

Filologia Polska, z. 4

Subject and Keywords:

Leśmian, Bolesław (1877-1937) ; teatr śmierci ; poemat fantastyczny ; poemat dramatyczny ; death theatre ; fantastic poem ; dramatic poem

Abstract_pl:

"Zdziczenie obyczajów pośmiertnych" od lat jest obecne w badaniach twórczości BolesławaLeśmiana, jednak dopiero w 2014 roku ukazała się pierwsza przygotowana na podstawie rękopisów edycja utworu w opracowaniu Dariusza Pachockiego. Wydarzenie to skłania do podjęcia kolejnych prób analizy i interpretacji dzieła. ; Utwór zawiera tematy, motywy oraz ujęcia znane z liryki, ballad i dramatów mimicznych Leśmiana, jak odgrywanie życia w zaświatach, miłosny trójkąt, natura, mgła, mrok, nieobecność Boga. Nawroty pewnych elementów wskazują na ważną w światopoglądzie Leśmiana problematykę antropologiczną i ontologiczną.

Abstract:

"The Savagery of Posthumous Mores" has been present in the studies of Bolesław Leśmian's works for years, but it was not until 2014 that the first edition of the work prepared on the basis of the manuscripts was published in Dariusz Pachocki's issue. This fact prompts further attempts to analyse and interpret the work. ; It contains themes, motives and shots known from Leśmian's lyrics, ballades and mimic dramas, namely playing life in the underworld, a love triangle, nature, fog, darkness, and God's absence. The recurrences of certain elements point to the anthropological and ontological issues which were of crucial importance in Leśmian's worldview.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

275-290

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 4

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego