Object structure

Creator:

Kubiak, Maciej

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

Obraza muzyki i poezji. O twórczości Stanisława Staszewskiego = Music and poetry contempt. On Stanisław Staszewski's output

Group publication title:

Filologia Polska, z. 4

Subject and Keywords:

Staszewski, Stanisław (1925-1973) ; piosenka - tekst ; estetyka ; gradacja ; oddziaływanie ; lyrics ; aestetics ; gradation ; impact

Abstract_pl:

Artykuł ma na celu przybliżenie twórczości Stanisława Staszewskiego, którego dzieła ? mimo iż od lat są obecne w polskiej kulturze popularnej, nie zostały należycie zbadane pod kątem zawartych w nich treści zarówno tekstowych, jak i muzycznych. ; Niniejszy tekst poddaje analizie twórczość autora znaną z oryginalnych, zachowanych nagrań oraz bazuje na tekstach pomieszczonych w tomie poetyckim "Samotni ludzie. Wiersze i piosenki". Zawarty rys historiograficzny oraz bliższe spojrzenie na formalną stronę muzyczno-tekstową omawianych tu utworów stanowi przyczynek do ogólnego stanu badań nad związkami literatury i muzyki.

Abstract:

The aim of the article is to present the works by Stanisław Staszewski which, despite being present in Polish popular culture for years, have not been thoroughly analysed in terms of their both textual and musical contents. ; This text analyzes the work of the author known from the original, preserved recordings and is based on texts contained in the volume of poetry "Lonely people, poems and songs" ["Samotni ludzie. Wiersze i piosenki"]. The included historiographic sketch and a closer look at the formal music-textual aspect of the works discussed here is a contribution to the general state of research on the relationships of literature and music.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

365-376

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 4

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego