Object structure

Creator:

Ajdačić, Dejan

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

Cena życia. Mitologiczne fantazje i psychologia w powieści "Novendialia" ukraińskiej pisarki Maryny Sokolian = The price of life. Mythologic fantasies and psychology in the novel "Novendialia" by a Ukrainian writer Maryna Sokolian

Group publication title:

Filologia Polska, z. 4

Subject and Keywords:

literatura ukraińska ; miejska fantasy ; fantastyka ; anima ; libido ; witalizm ; wampir ; religia ; psychologia ; Sokolian, Maryna (1979 -) ; Ukrainian literature ; urban fantasy ; fantasy ; vitalism ; vampire ; religion ; psychology

Abstract_pl:

Powieść "Novendialia" (2008) ukraińskiej autorki Maryny Sokolian (ur. 1979) z elementami detektywistycznymi i horroru miejskiego opowiada o bitwach pomiędzy porywaczami energii życiowej a jej obrońcami ze służby Nocnego Magistratu. ; W tekście rozważane są religijne i psychologiczne aspekty rozmaitych aluzji oraz implikacje wyobrażonego autorskiego systemu mityczno-magicznego z punktu widzenia religii, filozofii, psychologii (zwłaszcza psychoanalizy). Cena życia i śmierci dowodzi, że pisarka wpisuje się w typ powieści o samorealizacji, poświęceniui namiętnościach.

Abstract:

The novel entitled "Novendialia" (2008) by a Ukrainian authoress Maryna Sokolian (1979) with elements of a detective story and urban horror tells about fights between life energy kidnappers and its defenders employed by the Night Town Hall. ; In the text religious and psychologic aspects of various allusions are considered as well as authoress? implications of fictitious mythical-magical system from the point of view of religion, philosophy, psychology (especially psychoanalysis). The price of lifeand death proves that the writer fits in the type of a novel on self-fulfilment, sacrifice and passions.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

417-426

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 4

Language:

ukr

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego