Show structure

Title:

Konstytuowanie się własnego "ja" (das selbst) w okresie młodości. Na przykładzie danych z międzynarodowego studium młodzieży

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 22

Creator:

Merkens, Hans

Subject and Keywords:

aksjologia ; młodzież ; badania społeczne

Abstract_pl:

Młodość charakteryzuje w społeczeństwach współczesnych wydłużenie czasu kształcenia szkolnego, odinstytucjonalizowanie i destrukturalizacja przebiegu życia, wzrost stopnia wolności (manifestujący się w stylu życia, orientacji na konsumpcję i w zachowaniach w czasie wolnym) oraz wzmocnienie procesu indywidualizacji życia. ; Okres młodości to realizacja typowych etapów rozwojowych: przygotowanie się do samodzielności ekonomicznej przez podjęcie działalności zawodowej, osiąganie samodzielności społecznej, zakładanie własnego, niezależnego od rodziców gospodarstwa domowego. ; Przyjęta w badaniach koncepcja "ja" obejmuje trzy poziomy: samą koncepcję własnego "ja" (das Selbst) przyjmowaną przez jednostkę, psychospołeczne warunki (położenie), system wartości. Na rozwój "ja" młodego człowieka wpływają instytucje, porządek (ład) społecznych interakcji w instytucjach albo poza nimi oraz subkultura. Szczególny udział mają w tym rodzina i szkoła.

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe

Contributor:

Idzikowski, Bogdan - red. ; Hajduk, Edward (1932-2015) - red.

Date:

1996

Resource Type:

artykuł

Pages:

11-38

Source:

Rocznik Lubuski, tom 22

Language:

ger

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego