Object structure

Title:

Gospodarcze, wyznaniowe i narodowościowe problemy Wschowy u schyłku szlacheckiej Rzeczypospolitej

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 23

Creator:

Drozdowski, Marian Marek (1932-)

Subject and Keywords:

Wschowa (okręg) ; gospodarka ; religia ; historia - 18 w.

Abstract_pl:

Wschowa mogła się rozwijać tylko w obrębie Rzeczypospolitej, w której pełniła określone funkcje na rynku regionalnym i ogólnopaństwowym. Zaspokajała sporą część regionalnego i krajowego popytu na sukno, była także znaczącym pośrednikiem w handlu ze Śląskiem, Saksonią i Czechami. Nie raziły, na tle innych ośrodków, różnorakie konflikty i starcia na tle wyznaniowym i narodowościowym. W ramach polskiego ustroju możliwe było funkcjonowanie rozwiniętych korporacji cechowych i kupieckich. ; Nagłe znalezienie się z końcem stycznia 1793 r. w obrębie państwa pruskiego, jego systemu podatkowego i celnego, oznaczało dla Wschowy wizję rychłego upadku dominujących tu rzemiosł, przede wszystkim sukiennictwa i płóciennictwa, które - tkwiąc w przestarzałych strukturach organizacyjnych - nie mogły sprostać konkurencji pobliskich ośrodków, szeroko stosujących produkcję manufakturową i system nakładczy. Zniknął też polski rynek, stanowiący dla wschowskiego rzemiosła naturalną możliwość stałego zbywania jego wyrobów.

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe

Contributor:

Bartkiewicz, Kazimierz (1930-2002) - red.

Date:

1997

Resource Type:

artykuł

Pages:

115-123

Source:

Rocznik Lubuski, tom 23

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego