Object structure

Creator:

Sztyber, Radosław

Contributor:

Kulczycka, Dorota - red. ; Mikołajczak, Małgorzata (1966 -) - red.

Title:

O wymowie "Chorągwi sauromatckiej" Marcina Paszkowskiego = The message of Sauromatian Flag (Chorągiew sauromatcka) by Marcin Paszkowski

Group publication title:

Scripta Humana, 1

Subject and Keywords:

"Chorągiew sauromatcka w Wołoszech, to jest pospolite ruszenie i szczęśliwe zwrocenie Polakow z Wołoch w roku teraźniejszym 1621" ; Paszkowski, Marcin - twórczość ; literatura polska - historia ; 17 w.

Abstract_pl:

Niniejszy artykuł jest próbą przedstawienia prawdziwego przesłania flagi Sauromatian (Chorągiew sauromatcka) autorstwa Marcina Paszkowskiego. Tekst z XVII wieku uważany jest za pochwałę całej polskiej armii, która pokonała wojska Imperium Osmańskiego w 1621 r. w Chocimiu. Jednak wiele oczywistych faktów historycznych zaprzecza takiemu punktowi widzenia, ponieważ znaczna część polskich żołnierzy nigdy nie dotarła na pole bitwy w pobliżu Dniestru. Wrócili do domu ze Lwowa tuż po zakończeniu walk z Turcją. Ale Paszkowski pokazuje członków pospolitego ruszenia jako zwycięskich uczestników wojny.

Abstract:

This paper is an attempt to present the real message of Sauromatian Flag (Chorągiew sauromatcka) by Marcin Paszkowski. The XVII century text is considered to be an eulogy of the whole Polish army that had beaten the forces of Ottomans' Empire in 1621 at Khotyn (Chocim). However a lot of obvious historical facts contradicts such a point of view for a significant part of Polish troops has never reached the battlefield near the Dniester River at all. ; They returned home from Lviv (Lwow) just after the end of fights against Turkey. But Paszkowski shows the members of the Noble Host (pospolite ruszenie) as victorious participants of the war and this idea seems to be a simple false inspired with author?s sophisticated tendency willing to defend the noblemen mass from any allegation because they were led by the king, Sigismund III Vasa (Zygmunt III Waza). And there is no need to believe the Paszkowski's suppositions.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

55-71

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Seria Scripta Humana, tom 1

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego