Object structure

Creator:

Lesicz-Stanisławska, Katarzyna

Contributor:

Kulczycka, Dorota - red. nauk. ; Narolska, Aneta - red.

Title:

Miejskie tajemnice. Paryż Eugeniusza Sue a Warszawa Adolfa Dygasińskiego = Urban Mysteries: Eugene Sue`s Paris and Adolf Dygasiński`s Warsaw

Group publication title:

Scripta Humana, 3

Subject and Keywords:

Sue, Eugene (pseud.), Sue, Marie-Joseph (1804-1857) ; Dygasiński, Adolf (1839-1902) ; literatura francuska - historia - 19 w. ; literatura polska - historia - 19 w.

Abstract_pl:

Modelowa powieść tajemnic, stworzona przez Sue, ustaliła pewne schematy właściwe większości późniejszych tekstów miejskich - popularne klisze fabularne, charakterystyczne typy bohaterów, prezentujących jednoznaczne (pozytywnie lub negatywnie oceniane) wzory osobowe, egzotyzm dotychczas nieopisywanych rejonów miejskich. ; Atrakcyjność projektu powieści paryskiej Sue sprawiła, że autor znalazł wielu naśladowców, w tym także w Polsce, którzy korzystali z modelu wypracowanego przez niego. Ciekawym przykładem takiego tekstu w obszarze literatury polskiej jest trylogia Adolfa Dygasińskiego, opublikowana pod wspólnym tytułem "Nowe tajemnice Warszawy".

Abstract:

This article compares two urban texts - "The Mysteries of Paris" by Eugene Sue (treated as a modelnovel of city mysteries) and Adolf Dygasiński`s trilogy called "The New Mysteries of Warsaw". Thecomparison of these novels, which follow the scheme of the novel of city mysteries, allowed me tofind some clear similarities, for instance, the authors` desire to strengthen the mystery plot, andhence the reader`s involvement, to deepen the social dimension of the story, to depict phenomenathat correspond to the urbanization processes of civilization ; The comparison of these texts alsohelped me to call attention to the originality of Dygasiński`s creative proposals for which Sue`s novelof city mysteries scheme proved to be insufficient. Adolf Dygasiński`s "The New Mysteries of Warsaw" is an unconventional text about the city, through which the author tried to show the dynamics of the capital of Poland and the existential situation of its inhabitants.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2014

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

DOI:

10.59444/2014SERredKul_Narr13

Pages:

263-276

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Seria Scripta Humana, tom 3

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego