Object structure

Creator:

Kulczycka, Dorota

Contributor:

Kulczycka, Dorota - red. nauk. ; Narolska, Aneta - red.

Title:

Krytyka powieściopisarstwa Eugeniusza Sue w ujęciu Wincentego i Zygmunta Krasińskich = A criticism of the Eugene Sue`s writing from Wincenty and Zygmunt Krasiński`s perspective

Group publication title:

Scripta Humana, 3

Subject and Keywords:

Sue, Eugene (pseud.), Sue, Marie-Joseph (1804-1857) ; Krasiński, Zygmunt (1812-1859) ; Krasiński, Wincenty (1782-1858) ; literatura francuska - krytyka

Abstract_pl:

Celem tego szkicu jest ukazanie, jak na temat popularnego pisarza wypowiadali się nie tyle autorzy powieści, ile rodzina jednego z najwybitniejszych poetów romantycznych: Zygmunt Krasiński, jego ojciec - Wincenty oraz jego żona - Eliza z Branickich. ; Ich wypowiedzi umieszczone zostaną w kontekście słów krytycznych ówczesnych opiniotwórców, do których zaliczymy również poetów - Juliusza Słowackiego, Cypriana Norwida, Michała Grabowskiego, a także Leszka Dunin-Borkowskiego i Juliana Klaczkę. Punktem odniesienia dla niniejszych rozważań na temat dziewiętnastowiecznej krytyki będą również ustalenia współczesne - z podręcznikowymi i encyklopedycznymi włącznie.

Abstract:

The subject matter of the research is Zygmunt Krasinski and his father`s opinions concerning thenovels of the famous French writer - "Eugene Sue". In 1833 Krasinski expressed his own opinion ona so-called "roman maritine", whereas, in 1845, his father, also in a very emotional way, presentedhis views on "The Wandering Jew". The author of the article observes the analogy between these twojudgments and the judgments of other experts in the field of the XIX century literature.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2014

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

DOI:

10.59444/2014SERredKul_Narr14

Pages:

279-313

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Seria Scripta Humana, tom 3

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego