Object structure

Creator:

Libera, Leszek

Contributor:

Kulczycka, Dorota - red. nauk. ; Narolska, Aneta - red.

Title:

Niemiecki trójgłos w sprawie "Tajemnic Paryża" (Zimmermann, Szeliga, Marks) = German Three -voices on "The Mysteries of Paris" (Zimmermann, Szeliga, Marx)

Group publication title:

Scripta Humana, 3

Subject and Keywords:

Sue, Eugene (pseud.), Sue, Marie-Joseph (1804-1857) ; Marks, Karol (Karl Heinrich Marx) (1818-1883) ; Zimmermann, Wilhelm (1807-1878) ; Zychlinski, Franz Friedrich Szeliga von (1816-1900) ; literatura francuska - krytyka

Abstract_pl:

Ccelem niniejszego szkicu jest zapoznanie czytelnika polskiego z trzema wczesnymi i interesującymi pod wieloma względami krytykami "Tajemnic Paryża". Przedłożony tekst jest ostrożnie komentowaną, opartą na własnym tłumaczeniu informacją o bardzo obszernych recenzjach Zimmermanna, Szeligi i Marksa bez silenia się o ich ocenę. Autor tej skrótowej rekonstrukcji unikał też własnych opinii o powieści Sue.

Abstract:

"Mysteries of Paris", like the "Wandering Jew", were widely covered readership in contemporary Germany. Submitted article is a reconstruction of the three most important (and most comprehensive)reviews of "Mysteries of Paris" in the first phase of the reception of this novel in Germany. The authoreschews own assessments, refers only and summarizes the views of the reviewers. The first two arediscussed in the mainstream positive, even enthusiastic reception of "Mysteries of Paris" in Germany.The response was the analytically penetrating and merciless dissection of the views of young KarlMarx.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2014

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

DOI:

10.59444/2014SERredKul_Narr15

Pages:

315-332

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Seria Scripta Humana, tom 3

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego