Object structure

Creator:

Gołębiowska, Urszula

Contributor:

Kulczycka, Dorota - red. nauk. ; Narolska, Aneta - red.

Title:

Recepcja Eugeniusza Sue w Anglii połowy XIX wieku na podstawie monografii Berry Palmer Chevasco = The reception of Eugene Sue in mid -nineteenth century England on the basis of Berry Palmer Chevasco`s monograph

Group publication title:

Scripta Humana, 3

Subject and Keywords:

Sue, Eugene (pseud.), Sue, Marie-Joseph (1804-1857) ; Palmer Chevasco, Berry (1953 -) ; literatura angielska ; 21 w.

Abstract_pl:

Niniejszy szkic jest "sui generis" anonsem monografii "Mysterymania. The Reception of Eugene Sue in Britain 1838-1860" autorstwa Berry Palmer Chevasco omawiającej reakcję na utwory pisarza w Anglii w połowie XIX wieku. Jest zatem tylko częściowym, aczkolwiek koniecznym wypełnieniemwspomnianej luki w polskojęzycznym literaturoznawstwie. Międzynarodowa sława, jaką w połowie XIX wieku cieszył się Sue, obejmowała również Anglię i, jak dowodzi autorka monografii, pomimo krytycznego odbioru w kręgach literackich, jego powieści miały znaczący wpływ na ówczesną prozę angielską jak również na szeroko pojętą kulturę popularną.

Abstract:

The article is a brief presentation of a thorough and exhaustive study of the reception of EugeneSue in Britain in the middle of the nineteenth century. "Mysterymania. The Reception of Eugene Suein Britain 1838-1860" by Berry Palmer Chevasco advances the thesis that despite a generally criticalattitude of the British literary establishment towards the French writer, his prose may have hada more significant impact on British writers than has been recognized. ; The article presents onlya sample of the evidence provided by the author of "Mysterymania", by listing some of the Britishwriters and their books which, as Chevasco argues, show affinities with Sue`s works. The presenttext seeks to familiarize Polish readers with the current state of research into the cultural dialoguebetween France and Victorian Britain and the role Sue may have played in the development of theBritish fiction of the period.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2014

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

DOI:

10.59444/2014SERredKul_Narr16

Pages:

333-341

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Seria Scripta Humana, tom 3

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego