Object structure

Creator:

Stankiewicz, Janina ; Seiler, Bartosz ; Bortnowska, Hanna

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Motivation of management students to engage in volunteering (in the light of research results) = Motywacja studentów kierunków menedżerskich do angażowania się w wolontariat (w świetle wyników badań)

Group publication title:

Management, vol. 21 (2017)

Subject and Keywords:

organizacje non profit ; wolontariusze ; motywacja ; studenci kierunków menedżerskich ; non profit organizations ; volunteers ; motivation ; management students

Abstract_pl:

Rynek wolontariuszy w Polsce, szczególnie tych o specjalistycznych umiejętnościach, jest ograniczony. Ważny rezerwuar pracy ochotniczej stanowią wyższe uczelnie, z którymi organizacje pozarządowe powinny rozważyć stałą współpracę. Wolontariuszy predysponowanych do udzielania wsparcia administracyjnego można poszukiwać wśród studentów kierunków menedżerskich. ; Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytania: Czy studenci kierunków menedżerskich chcą zaangażować się w działalność organizacji pozarządowych? Jakie motywy zaangażowania w wolontariat dominują wśród nich? Jakie korzyści dostrzegają we współpracy z pomiotami non profit? Jakie działania służące zmotywowaniu wolontariuszy mogą podjąć menedżerowie takich organizacji?

Abstract:

Market of volunteers in Poland, especially those ones with specialized skills, is limited. An important reservoir of volunteer work are the universities. Non-governmental organizations should consider sustained cooperation with them. Volunteers predisposed to provide administrative support could be sought among the students of management. ; This article aims to answer the following questions: Are students of management want to get involved in the activities of non-governmental organizations? What are the motives of involvement in voluntary dominate among them? What benefits do they see, in collaboration with NGO`s? What actions can take the managers of these organizations to motivate volunteers?

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

179-190

Source:

Management, vol. 21, no 1 (2017)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego