Object structure

Creator:

Szymaniec-Mlicka, Karolina

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

The decision-making process in public healthcare entities - identification of the decision-making process type = Proces podejmowania decyzji w publicznych podmiotach leczniczych - identyfikacja typu procesu decyzyjnego

Group publication title:

Management, vol. 21 (2017)

Subject and Keywords:

proces podejmowania decyzji ; organizacja publiczna ; Szpital ; decision-making ; public organization ; hospital

Abstract_pl:

Podejmowane w organizacji decyzje warunkują sukces organizacji, dlatego też podjęcie badań w obszarze procesu podejmowania decyzji wydaje się istotne zarówno dla teorii jak i praktyki. Celem prowadzonych badań była identyfikacja typu procesu podejmowania decyzji w publicznych podmiotach leczniczych z wykorzystaniem typologii opracowanej przez P. Nutt'a. Do realizacji tego celu wykorzystano metody jakościowe. ; Przeprowadzono wywiady z 8 dyrektorami szpitali i na ich podstawie dokonano rekonstrukcji procesu decyzyjnego, co pozwoliło przyporządkować organizacji model procesu decyzyjnego. Zrealizowane badania wskazały, iż cztery organizacje realizują historyczny model podejmowania decyzji, trzy organizacje reprezentują model generowania rozwiązań, zaś jedna organizacja model rozwiązań dostępnych od ręki.

Abstract:

The decisions made in the organization determine its success, therefore, conducting studies in the scope of decision-making seems important both for theory and practice. The aim of the studies was to identify the type of decision-making process in public medical entities with the use of typology developed by P. Nutt. For this purpose we used qualitative methods. ; Interviews with 8 directors of hospitals were conducted and the reconstruction was made on the basis of the decision-making process, which enabled the assignment of the model of decision-making process to the organization. The research indicated that four organizations use the historical decision-making model, three organizations represent the model of generating solutions, and one organization uses the model of available solutions.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

191-204

Source:

Management, vol. 21, no 1 (2017)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego