Object structure

Creator:

Korbel, Wojciech

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Selected problems of applying the law in adaptation and modernization of buildings in Poland = Wybrane problemy stosowania prawa we współczesnym procesie adaptacji i modernizacji obiektów budowlanych w Polsce

Group publication title:

CEER, nr 21 (2016)

Subject and Keywords:

prawo budowlane ; obiekty budowlane ; adaptacja ; modernizacja ; samodzielność lokalu ; zgłoszenie robót ; Construction law ; law interpretation ; building obiects ; adaptation ; modernisation

Abstract_pl:

Praca podejmuje, problematykę stosowania prawa dotyczącego procesu adaptacji i modernizacji obiektów budowlanych w Polsce, a także jego tworzenia. W ramach części pierwszej, praca koncentruje się na sposobach interpretacji kluczowej zasady Ustawy Prawo Budowlane, w myśl której roboty budowlane rozpocząć można jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem artykułu 29 tej ustawy. Praca ukazuje także, jak prezentowana na przykładach interpretacja art. 28 i 29 ustawy, w powiązaniu z brakiem innych instrumentów kontroli prawnej, prowadzić może do realizacji zabudowy niezgodnej z przeznaczeniem funkcjonalnym, wynikającym z treści miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o WZ. ; Część druga pracy koncentruje się na trwających obecnie w kraju, pracach nowelizacyjnych nad ustawą Prawo budowlane, w kontekście zmian mogących wyeliminować negatywne zjawiska przedstawione w części pierwszej pracy. W ramach dokonanych analiz porównawczych potrzeb zmian ze zmianami proponowanymi obecnie przez ustawodawcę, praca wskazuje na potrzebę korekty zapisów słownika pojęć ustawy Prawo budowlane (art. 3) oraz zapisów ustawy o samodzielności lokali. Praca wskazuje też na głęboką potrzebę praktyki dobrego stosowania prawa, realizowanej jedynie na drodze tworzenia jednoznacznych i minimalizujących pole do interpretacji przepisów.

Abstract:

Chosen problems of law implementation in the contemporary process of building`s modernization in Poland. One of the major problems in the contemporary process of building`s modernization in Poland is the pluralism of different interpretations of chosen legal terms, existing in the contemporary building code. Incorrect interpretation, results in the incorrect application to the authorities for the proper building permit and as the effect, it causes the lost of time and money. The article tries to identify some of these problems and seeks the solution to solve them, through the evolutionary method of building law creation.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2016-0021

Pages:

53-62

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 21

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego