Object structure

Creator:

Michalak, Bartosz

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Steel construction of modern building of former sports hall at Chopin street in Zielona Góra = Konstrukcja stalowa modernistycznego budynku dawnej hali sportowej przy ul. Chopina w Zielonej Górze

Group publication title:

CEER, nr 21 (2016)

Subject and Keywords:

modernizm ; konstrukcja stalowa ; Beuchelt, Georg (1852-1913) ; hala sportowa ; Zielona Góra ; modernism ; steel structures ; sports hall

Abstract_pl:

Modernizm w architekturze województwa lubuskiego nie jest stylem dominującym. Obiekty powstałe w okresie jego największej popularności wciąż walczą o uznanie ich wartości jako zabytków. Niestety brak właściwej oceny, dokumentacji oraz deprecjonowanie ich znaczenia doprowadziło w ciągu ostatnich dziesięcioleci do zmian wyglądu, funkcji oraz konstrukcji wielu z nich. ; Wciąż jednak istnieją przykłady budownictwa modernistycznego, których stan techniczny oraz charakter pozwalają na dokładne ich zbadanie oraz skatalogowanie, aby instytucje odpowiedzialne za ochronę zabytków i szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego otrzymały podstawę do opieki nad nimi. Jednym z takich obiektów na terenie Zielonej Góry jest budynek przy ul. Chopina, w którym siedzibę dziś ma Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. ; Pierwotnie obiekt przeznaczony był jednak na halę sportową. Wiele elementów jak stolarka okienna i drzwiowa, rzeźba sportowca opierającego się na piłce, która zdobi główne wejście lub przedwojenny herb Zielonej Góry również pozostały nienaruszone. Po wojnie była to największa hala sportowa w mieście. ; Tematem wartym dalszej analizy jest konstrukcja budynku. Szkielet stanowi unikalna rama stalowa, wykonana w roku 1930 przez znaną przedwojenną firmę Fabrik für Brückenbau und Eisenkonstruktionen Beuchelt & Co. Grünberg in Schlesien. Do budowy ścian wykorzystano klasyczną technologię murowaną. Jest to nieczęsto spotykane połączenie, które wskazuje na próby eksperymentowania z nowymi rozwiązaniami przez inżynierów z epoki modernizmu.

Abstract:

Modernism in architecture of the lubuskie voivodeship is not dominating style. Objects created in the period of its greatest popularity are still fighting for recognition of their value as historical monuments. One of such facilities in Zielona Góra is building at Chopin street, where today is The Teacher Training Centre. However, originally object was intended to be a sports hall. ; The topic worth of further analysis is the construction of the building. The skeleton is a unique steel frame, made in 1930 by the famous pre-war company Fabrik und für Brückenbau Eisenkonstruktionen BEUCHELT & Co. Grünberg in Schlesien. In order to build walls the brick technology was used. It is a rarely seen combination that indicates the attempt to experiment with new solutions by engineers of the era of modernism.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2016-0024

Pages:

81-88

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 21

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego