Object structure

Creator:

Włodarczyk, Paweł ; Włodarczyk, Barbara

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Possibility of wastewater treatment using MFC with Ni-Co catalyst of fuel electrode = Możliwość oczyszczania ścieków przy wykorzystaniu mikrobiologicznego ogniwa paliwowego z niklowokobaltowym katalizatorem elektrody paliwowej

Group publication title:

CEER, nr 21 (2016)

Subject and Keywords:

mikrobiologiczne ogniwa paliwowe ; oczyszczanie ścieków ; katalizator ; stop Ni-Co ; odnawialne źródła energii ; inżynieria środowiska ; microbial fuel cell ; wastewater treatment ; catalyst ; alloy Ni-Co ; renewable energy sources ; environment engineering

Abstract_pl:

Jednym z ograniczeń w zastosowaniu mikrobiologicznych ogniw paliwowych jest niska gęstość prądu. Istnieje jednak możliwość podwyższenia tej wartości wykorzystując innego rodzaju katalizator elektrody paliwowej. Praca przedstawia możliwość oczyszczania ścieków za pomocą mikrobiologicznego ogniwa paliwowego z wykorzystaniem stopu Ni-Co jako katalizatora elektrody paliwowej. Do badań wykorzystano stopy Ni-Co o różnej koncentracji kobaltu (15 i 50%). Wykorzystując analizowany katalizator uzyskano wzrost gęstości prądu rzędu 0,1 mA/cm2. Wykazano więc możliwość wykorzystania stopu Ni-Co jako katalizatora mikrobiologicznego ogniwa paliwowego.

Abstract:

One of the problems with microbial fuel cells is a low current density of those energy sources. Nonetheless, it is possible to increase the current density by using the catalyst for fuel electrode (anode) - as long as a low cost catalyst can be found. The possibility of wastewater treatment using the Ni-Co alloy as catalyst for MFC?s is presented in this paper. The alloys were obtained with different concentrations of Co (15 and 50% of Co). The increase of current density with Ni-Co catalyst is approximately 0.1 mA/cm2. So, a fundamental possibility wastewater treatment using the Ni-Co alloy as catalyst for microbial fuel cells was presented.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2016-0028

Pages:

131-145

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 21

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego