Object structure

Creator:

Zawadzki, Pawel ; Murat-Błażejewska, Sadżide ; Błażejewski, Ryszard

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Eutrophica of The Strzeszyńskie Lake: sources, consequence and remedies = Eutrofizacja Jeziora Strzeszyńskiego: źródła, konsekwencje i środki zaradcze

Group publication title:

CEER, nr 21 (2016)

Subject and Keywords:

eutrofizacja ; bilans fosforu ; zanieczyszczenia obszarowe ; eutrophication ; phosphorus balance ; diffuse pollution

Abstract_pl:

Artykuł przedstawia historię i aktualne podsumowanie badań stanu ekologicznego Jeziora Strzeszyńskiego, położonego w granicach miasta Poznania. Jezioro to jest popularnym miejscem rekreacyjnym, w tym kąpieliskiem i akwenem wędkarskim, stąd też jakość jego wód jest przedmiotem troski i zainteresowania wielu instytucji oraz mieszkańców. Ostatnimi laty zaobserwowano pogarszanie się stanu ekologicznego wód, czego przyczynami były głównie zanieczyszczenia obszarowe i rozproszone w zlewni dopływu (Rowu Złotnickiego) oraz w zlewni bezpośredniej jeziora, opady atmosferyczne oraz liście drzew. Sporządzono bilans zanieczyszczeń związkami fosforu dla roku średniego (2012). Zamieszczono przegląd zastosowanych sposobów poprawy jakości wody w jeziorze, jednak ocena ich efektywności okazała się niewykonalna z uwagi na jednoczesność stosowania kilku metod i stosunkowo krótki czas ich stosowania.

Abstract:

The paper presents history and recent review of investigations on ecological status of the Strzeszyńskie Lake, located within borders of town Poznań. The lake is a popular rest place, also for bathing and angling, therefore its state concerns many institutions and inhabitants. Recently, a deterioration of its ecological state has been observed due to pollution from a tributary catchment (Row Złotnicki), lake?s direct catchment, precipitation and fallen leaves. Phosphorus balance for an average year was estimated. A review of applied remedies was provided but an assessment of their effectiveness was unfeasible due to simultaneity and relatively short duration of their application.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2016-0030

Pages:

161-169

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 21

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego