Object structure

Creator:

Alawdin, Piotr ; Atkočiunas, Jouzas ; Liepa, Liudas

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Optimization of the structures at shakedon and Rosen`s optimality criterion = Optymalizacja konstrukcji w stanie przystosowania a kryterium optymalności Rosena

Group publication title:

CEER, nr 22 (2016)

Subject and Keywords:

przystosowanie ; ekstremalne zasady energetyczne ; projektowanie optymalne ; programowanie matematyczne ; kryterium optymalności Rosena ; shakedown ; extreme energy principles ; optimal design ; mathematical programming ; Rosen`s optimality criterion

Abstract_pl:

W pracy przedstawiono problemy zastosowania ekstremalnych zasad energetycznych i nieliniowego programowania matematycznego w teorii przystosowania konstrukcji. Za pomocą zasad energetycznych, które opisują rzeczywiste stany naprężenia-odkształcenia konstrukcji, tworzone są dualne modele matematyczne analizowanych problemów (sformułowania statyczne i kinematyczne). ; Pokazano jak na podstawie wyżej wymienionych modeli matematycznych formułowany jest ogólny model matematyczny optymalizacji konstrukcji przy uwzględnieniu ograniczeń w postaci stanów granicznych nośności/bezpieczeństwa i użytkowalności. Analizowane są możliwości rozwiązania problemu optymalizacji w kontekście fizycznej interpretacji kryterium optymalności algorytmu Rosena.

Abstract:

Paper focuses on the problems of application of extreme energy principles and nonlinear mathematical programing in the theory of structural shakedown. By means of energy principles, which describe the true stress-strain state conditions of the structure, the dual mathematical models of analysis problems are formed (static and kinematic formulations). ; It is shown how common mathematical model of the structures optimization at shakedown with safety serviceability constraints (according to the ultimate limit state (ULS) and serviceability limit state (SLS) requirements) on the basis of previously mentioned mathematical models is formed. The possibilities of optimization problem solution in the context of physical interpretation of optimality criterion of Rosen`s algorithm are analyzed.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2016-0031

Pages:

5-23

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 22

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego