Object structure

Title:

Executive disadvantages in the layered wall of the facade = Wady wykonawcze w trójwarstwowej ścianie elewacyjnej

Group publication title:

CEER, nr 22 (2016)

Creator:

Grochowska, Elżbieta ; Matysiak, Antoni

Subject and Keywords:

ściana trójwarstwowa ; osadzenie okien ; wady wykonawcze ; projekt budowlany ; three-layer wall ; fit windows ; defect regulations ; building project

Abstract_pl:

W artykule opisano problem dotyczący wykonania ściany trójwarstwowej z zewnętrzną warstwą z cegły klinkierowej i osadzenia w niej okien. Podstawą opracowania jest sytuacja, która wystąpiła w budynku użyteczności publicznej o charakterze administracyjno ? biurowym. W budynku powstawały zacieki nad oknami wewnątrz pomieszczeń biurowych, podczas opadów atmosferycznych. ; W projekcie budowlanym nie było szczegółowego opracowania dotyczącego zarówno wykonania samej ściany trójwarstwowej jak i również osadzenia w niej okien (właściciel budynku nie posiadał projektu wykonawczego). W zakresie montażu okien, szczególnie w ścianie trójwarstwowej z klinkierową elewacją, nie ma w kraju wytycznych ustalających szczegółowe zasady montażu okien z uwzględnieniem wymagań technicznych czy warunków wykonania i odbioru.

Abstract:

In this paper a case of three-layer wall and fitting windows is described. The walls outside layer are made of clinker brick. The public basis is a situation, which occurred in an office building. In this building was a water stain on the windows inside the upstairs part the building, during the rain. In project of the building there were no details of performing three-layer wall and fitting of windows. In Poland one did not described in detail the realization for windows installation in three-layer wall.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2016-0034

Pages:

55-60

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 22

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego