Object structure

Creator:

Czaplewski, Maciej

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

The use of e-commerce in the promotion and sale of hand made products = Wykorzystywanie handlu elektronicznego w celu promocji i sprzedaży produktów typu "hand made"

Group publication title:

Management, vol. 22 (2018)

Subject and Keywords:

wyroby hand made ; e-handel ; hand made products ; e-comerce

Abstract_pl:

Z jednej strony, właściwie niezależnie od branży, wraz z rozwojem e-commerce dzisiejsi handlarze mają coraz lepsze możliwości prezentowania jak też sprzedawania swoich wyrobów. Z drugiej strony z roku na rok powiększa się grupa osób, które coraz częściej i coraz chętniej decydują się na zakup produktów niestandardowych, unikatowych i najczęściej wytwarzanych ręcznie przez niewielkie firmy lub też przez pojedyncze osoby. Nie dziwi zatem fakt, iż rynek wyrobów hand made oferowanych za pośrednictwem Internetu rozwija się w szybkim tempie. Z tego względu w artykule przedstawiono i usystematyzowano podstawowe możliwości wykorzystywania handlu elektronicznego przez twórców wyrobów hand made.

Abstract:

On one hand, virtually regardless of the industry, with the development of e-commerce today traders are becoming better opportunity to present as well as sell their products. On the other hand, steadily increases a group of people who more often and more willingly decide to buy custom and unique products, which are being mostly made by hand by small companies or by individuals. It should not surprise anyone, that the market of hand made products offered via the Internet is growing at a rapid pace. For this reason, the article presents and systematizes basic usability of e-commerce by the makers of hand made products.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2018-0011

Pages:

154-162

Source:

Management, vol. 22, no 1 (2018)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego