Object structure

Creator:

Grzegorczyk, Wojciech

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Marketing strategies of Polish companies on foreign markets = Strategie marketingowe polskich firm na rynkach zagranicznych

Group publication title:

Management, vol. 22 (2018)

Subject and Keywords:

marketing międzynarodowy ; strategie marketingowe ; rynki zagraniczne ; international marketing ; marketing strategies ; foreign markets

Abstract_pl:

W latach 2017-2018 w Katedrze Marketingu Uniwersytetu Łódzkiego realizowano projekt badań pt. "Strategie marketingowe firm województwa łódzkiego na rynkach zagranicznych". Celem prezentowanego tekstu jest przedstawienie wstępnych wyników badania, odnoszących się do strategii marketingowych realizowanych przez badane przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych. ; Przedsiębiorstwa rzadko podejmowały się badań rynków zagranicznych, a ich strategia marketingowa jest ściśle związana z dominującą formą ekspansji na rynki zagraniczne ? tj. z eksportem. Produkty były dostosowywane do specyfiki rynku, podobnie polityka cenowa. Działania w sferze dystrybucji ograniczały się do eksportu pośredniego i nie wynikały z inicjatyw badanych firm. ; W zdecydowanej większości firmy wykorzystywały w działaniach promocyjnych Internet, targi i wystawy. Pośrednicy w kanale dystrybucji odpowiadali za kolejne działania promocyjne. Są to strategie marketingowe typowe dla małych i średnich firm, a ich treść jest uzależniona od pośredników w kanale dystrybucji na rynkach zagranicznych.

Abstract:

In the years 2017-2018 the Marketing Faculty of Łódź University conducted a research project "Marketing strategies of companies based in Łódź Voivodeship on foreign markets". The aim of this text is to present the initial research findings strategies implemented by surveyed companies on foreign markets. ; The examined companies seldom attempted to conduct the foreign market research and the marketing strategy that they used was strictly related to the prevailing form of expansion into foreign markets, i.e. export. Both the product and the pricing policy were adapted to the specific character of the foreign market. Activities in the area of distribution were limited to indirect export and they were not initiated by the examined companies. ; The prevailing majority of companies used the Internet, trade fairs and exhibitions in their promotional activities. The intermediaries in the distribution channel were responsible for subsequent promotional activities. They involve marketing strategies typical for small and medium companies and their content depends on the intermediaries in the distribution channel on foreign markets.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2018-0026

Pages:

110-120

Source:

Management, vol. 22, no 2 (2018)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego