Object structure

Creator:

Bieniek-Majka, Maryla ; Czyżewski, Andrzej ; Matuszczak, Anna

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

National and EU budget expenditures supporting the organisation of the fruit and vegetable market in Poland after 2010 = Krajowy i unijny budżet rolny Polski po 2010 r. redukcja wydatków i kierunki zmian

Group publication title:

Management, vol. 23 (2019)

Subject and Keywords:

wydatki budżetu państwa ; wydatki UE ; zmniejszenie wydatków ; rynek owoców i warzyw ; national budget expenditure ; EU expenditure ; expenditure reduction ; fruit and vegetable market

Abstract_pl:

Celem artykułu jest wskazanie na rolę wydatków z budżetu krajowego i budżetu UE wspierających organizację rynku owoców i warzyw. Jako wprowadzenie przedstawiono poziom i dynamikę wydatków budżetowych (krajowych i unijnych) wspierających sektor rolny w ogóle. Następnie szczegółowo przeanalizowano wydatki na wsparcie rynku owoców i warzyw. ; Okres badań obejmował lata 2010-2019. Autorzy wskazali na postępujące zmniejszanie wydatków na sektor rolny w Polsce, zarówno z funduszy krajowych, jak i unijnych. Jednocześnie wsparcie sektora tytularnego było stosunkowo duże, ale raczej krótkoterminowe, co nie pozwalało na tworzenie i konsolidację wymaganych struktur w ramach integracji horyzontalnej.

Abstract:

The aim of the article is to discuss the role of national and EU budget resources supporting organisation in the fruit and vegetable market. By way of introduction, the level and dynamics of (national and EU) budget expenditures supporting the agricultural sector in general was presented. Next, expenditures on the support for the fruit and vegetable market were analysed in detail. ; The research period covered the years 2010-2019. The authors pointed to the progressive decrease in spending on the agricultural sector in Poland, both from national and EU funds. At the same time, the support provided to the title sector was relatively large, but rather short-term, which made the formation and consolidation of the desired structures within the framework of horizontal integration impossible.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2019

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2019-0013

Pages:

225-238

Source:

Management, vol. 23, no 1 (2019)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego