Object structure

Creator:

Nikiel, Sławomir

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

New business models for Cultural Institutions = Nowe modele biznesowe dla instytucji kultury

Group publication title:

Management, vol. 23 (2019)

Subject and Keywords:

administracja ; zarządzanie ; instytucje kultury ; przemysły kreatywne ; model biznesowy ; business administration ; management ; cultural institutions ; CCII ; business models

Abstract_pl:

Całkowita integracja mediów społecznościowych i Internetu w codziennym życiu młodych ludzi jest najbardziej wyraźną cechą demograficzną charakteryzującą Generację Z (urodzoną w latach 1995-2015). W przypadku instytucji kultury i przemysłów kreatywnych CCII (ang. Cultural and Creative Industries and Institutions), aby skutecznie dotrzeć do tej publiczności, modele biznesowe ich działań muszą uwzględniać media społecznościowe i bardziej partycypacyjne podejście do widza. ; Niniejszy artykuł dotyczy wyzwań oraz możliwości stojących przed instytucjami kultury CCII przedstawiając analizę i ocenę modeli biznesowych związanych z nowymi rozwiązaniami internetowymi. Artykuł przedstawia przegląd modeli biznesowych, w których autor analizuje proponowane rozwiązania z perspektywy wykorzystania nowych modeli w obszarze CCII. Omówione przypadki pokazują ogólnie pozytywny efekt aktywizacji uczestnictwa Generacji Z w odbiorze i działaniach kulturowych. Niniejsze opracowanie ma na celu wywołać dyskusję nad krytyczne implikacje wszechobecnego Internetu w obszarze CCII.

Abstract:

Total integration of social media and internet into daily life of the young people is the most distinct demographic characteristics of the Generation Z (born between 1995 and 2015). For Cultural and Creative Industries and Institutions in order to engage with this audience efficiently, their business models have to consider social media and more participative approach. ; The paper addresses the challenges and opportunities that face cultural institutions by analysing and assessing the business models related to new internet solutions. The paper provides a fresh review of the business models in which the author examines the new business model concepts through CCII subject-matter lenses. Discussed case studies show generally successful result in activating Generation Z audience participation in cultural activities. While trying to understand limitations of the cultural institutions position and motivation towards social media and generally mobile internet, the paper raises critical implications of the pervasive internet in the CCII area.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2019

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2019-0022

Pages:

124-137

Source:

Management, vol. 23, no 2 (2019)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego