Object structure

Creator:

Gołębiowska, Urszula

Contributor:

Kulczycka, Dorota - red. nauk. ; Hernik-Młodzianowska, Monika - red.

Title:

Odzyskane ciało Catherine Sloper. "Plac Waszyngtona" Henry`ego Jamesa w interpretacji Agnieszki Holland = The reclaimed body of Catherine Sloper. Agnieszka Holland`s interpretation of Henry James`s "Washington Square"

Group publication title:

Scripta Humana, 6

Subject and Keywords:

James, Henry (1843-1916) ; Holland, Agnieszka (1948- ) ; adaptacja filmowa

Abstract_pl:

Celem artykułu jest zbadanie znaczenia odstępstw od powieściowego oryginału wfilmowej adaptacji "Placu Waszyngtona" autorstwa Agnieszki Holland. Elementy pominięte,podobnie jak te wprowadzone w filmie, wskazują na konsekwentną linię interpretacyjną przyjętą przeztwórców filmów - przedstawiają rozwój głównej bohaterki w zakresie przebudzenia jej ciała.

Abstract:

The aim of the article is to explore the significance of the departures from the novelistic original inAgnieszka Holland`s film adaptation of Henry James`s "Washington Square". The elements omittedas well as those introduced in the film point to a consistent interpretative line adopted by thefilmmakers - to present the main charakter`s development in terms of the awakening of her body. ; The article identifies the motives and scenes absent from the novel and mobilized in the adaptationwhich indicate the importance of Catherine Stoper`s body to her transformation from a submissive,obedient daughter to a self-aware woman. Maurice Merleau-Ponty`s conception of "formativetouch" has been enlisted to illuminate Catherine`s development which is shown through a changein her gestures, movements, through recurring mirror reflections, as well as her newly found voice, insights and choices. ; The film`s ending is consistent with the filmmakers` interpretation: Catherine does not emerge as ultimately silenced by patriarchy - abandoned by her lover and condemned to a lonely existence in her father`s house. She triumphs over the circumstances, forging a meaningful life for herself, the life that involves pleasure as well as significant ties with others.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2016

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

DOI:

10.59444/2016SERredKul_Her2r9

Pages:

159-170

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Seria Scripta Humana, tom 6

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego