Object structure

Creator:

Fimiak-Chwiłkowska, Anna

Contributor:

Kulczycka, Dorota - red. nauk. ; Hernik-Młodzianowska, Monika - red.

Title:

Zwischen dem Text und seinem Bild. Der Roman "Dr No" von Ian Fleming und seine Verfilmung (Englisch, Deutsch, Polnisch) = Between the text and its picture. The novel "Dr No" by Ian Fleming and its Adaptations

Group publication title:

Scripta Humana, 6

Subject and Keywords:

Fleming, Ian Lancaster (1908-1964) ; adaptacja filmowa

Abstract_pl:

Tłumaczenie literatury to wielowątkowy i złożony proces, który zyskuje jeszcze kolejny wymiar, gdytekst literacki przenoszony jest na ekran. Ten rodzaj przeniesienia na inne medium wymagapewnych redukcji, pominięć i uproszczeń niektórych elementów tekstu oryginalnego. Autorka artykułu skupia się na analizie popularnej powieści Iana Fleminga - ?Dr No? i jej tłumaczeniach na język niemiecki i polski, a także ich adaptacjach filmowych w języku angielskim, niemieckim i polskim.

Abstract:

Literary translation is a multidimensional and complex process that gains a new dimension whenthe literary text is transferred onto the screen. This kind of transfer to another medium demandscertain reductions, omissions and simplifications of some elements of the original text, includinga strong visualization. These reflections aim to investigate, on the background of intermediality, thereferences between textuality and figurativeness. ; The analysis is founded on two dimensions - firstly,the handling of figurativeness during the transfer of a text into other languages will be illuminated,secondly, the transfer into the medium of the motion picture. The basis of the analysis constitutes anexample of popular fiction - the novel "Dr No" by Ian Fleming and its translations into German andPolish as well as their film adaptations in English, German and Polish.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2016

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

DOI:

10.59444/2016SERredKul_Her2r11

Pages:

191-211

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Seria Scripta Humana, tom 6

Language:

ger

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego