Object structure

Creator:

Trojanowski, Krzysztof

Contributor:

Kulczycka, Dorota - red. nauk. ; Hernik-Młodzianowska, Monika - red.

Title:

Na przekór okupacyjnej rzeczywistości. Warszawski humor w "Cafe pod Minogą" Bronisława Broka = Despite Nazi occupation. Warsaw humour in "Cafe pod Minogą" ("Oct opus Café") directed by Bronisław Brok

Group publication title:

Scripta Humana, 6

Subject and Keywords:

Wiechecki, Stefan (1896-1979) ; Brok, Bronisław (1906-1975) ; adaptacja filmowa

Abstract_pl:

Film "Cafe pod Minogą" z 1959 roku w reżyserii Bronisława Broka na podstawie powieści Stefana Wiecheckiego należy do nielicznych polskich komedii ukazujących okupowaną Warszawę widzianą, m.in., oczami mieszkańców. Bohaterowie wspierający się w obliczu tragedii i występujący przeciwko zniewoleniu, neutralizują okrucieństwa wojny humorem i optymistyczną wiarą w lepszą przyszłość. Mimo lokalnego charakteru, poczucie humoru warszawiaków ma wartość uniwersalną. ; Kreatywność i zaradność bohaterów filmu prowadzi do zabawnych sytuacji, w których nie brakujehumorystycznych dialogów, zawierających slangowe zwroty, oryginalne metafory i barwne porównania. Pomimo faktu, iż bohaterowie dbają przede wszystkim o siebie, ich zachowanie zyskuje akceptację widzów, którzy uważają ich za swego rodzaju patriotów.

Abstract:

The 1959 film "Cafe pod Minogą" ("Octopus Cafe"), directed by Bronisław Brok and based on a novel by Stefan Wiechecki, belongs to very few Polish comedies that show Warsaw under the occupation, asseen by the residents. The protagonists, supporting one another in the face of the tragedy and defiantagainst enslavement, neutralise the atrocities of war with humour and optimistic faith in a betterfuture. Despite its local character, the sense of humour of the residents of Warsaw is of universal value. ; The creativity and resourcefulness of the film characters lead to funny situations which abound inhumorous dialogues, featuring slang phrases, original metaphors and colourful comparisons. Despitethe fact that the protagonists mostly look out for themselves, their behavior gains the acceptance ofthe viewers, who find them as a kind of patriots.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2016

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

DOI:

10.59444/2016SERredKul_Her2r12

Pages:

213-229

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Seria Scripta Humana, tom 6

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego