Object structure

Creator:

Narkiewicz-Niedbalec, Ewa

Contributor:

Idzikowski, Bogdan - red. ; Mianowska, Edyta - red.

Title:

Stosunek gimnazjalistów do obowiązków szkolnych a dominujące formy ich aktywności w czasie wolnym = Verhältnis der gymnasiasten zu den schulpflichten und dominierende formen ihrer fereizeitaktivitäten

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 28

Subject and Keywords:

młodzież gimnazjalna ; czas wolny ; Zielona Góra

Abstract_pl:

Badana młodzież gimnazjalna miasta średniej wielkości jest w większości pozytywnie ustosunkowana do siebie i swojej przyszłości, posiada wysoką samoocenę, wysokie aspiracje edukacyjne, jest też w większości pod względem wypełniania obowiązków szkolnych dobrze oceniana przez nauczycieli. ; W myśleniu o przyszłości zdecydowanie przejawia myślenie optymistyczne, co dotyczy zarówno zaspokojenia potrzeb materialnych, jak i osiągnięć szkolnych, życia rodzinnego czy posiadania przyjaciół. Wprawdzie ok. 25% badanych ma świadomość iż mogą być trudności ze znalezieniem w przyszłości odpowiedniej pracy i 15%, iż mogą być pewne trudności z realizacją celów, ale w pozostałych sprawach przeważająca większość przejawia optymizm. 80% deklaruje umiejętność radzenia sobie z problemami.

Abstract:

Die Autorin stellt zwei Fäden dar, die aufgrund der im Mai 2001 in den Gymnasien in Zielona Góra durchgeführten Untersuchungen zum Vorschein kommen. Das sind: die Beurteilung, wie die Schulpflichten von den Schülern selbst realisiert werden, sowie die Art und Weise der Freizeitgestaltung von Schülern mit größeren und kleineren intellektuellen Möglichkeiten.

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe

Date:

2002

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

95-104

Source:

Rocznik Lubuski, tom 28

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego