Object structure

Creator:

Olszak-Krzyżanowska, Bożena

Contributor:

Ferenz, Krystyna - red.

Title:

Orientacje życiowe szóstoklasistów

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 29

Subject and Keywords:

orientacja życiowa ; dzieci i młodzież szkolna ; badania

Abstract_pl:

Początek nowego tysiąclecia jest okresem dynamicznych zmian we wszystkichdziedzinach życia. Wszelkie przemiany budzą wśród ludzi i strach i nadziejęna lepsze (inne) jutro. Reformy nie ominęły oświaty. Młodzi ludzie kończą 6-klasową szkołę podstawową i obowiązkowe 3-letnie gimnazja. Wykorzystałamten moment i zbadałam szóstoklasistów, którzy rozpoczęli edukację nowym systemem. ; Sposób wykonania badań zapożyczyłam z książki ?Polska dziecięca? (red. B. Szacka). Była to kolejna tura przeprowadzonych przeze mnie empirycznych weryfikacji, w dwadzieścia lat od pionierskich w Polsce badań kwestionariuszemH. P. Meiera podjętych przez prof. Szacką. ; Chciałam się dowiedzieć, czy w obliczu zachodzących zmian zmienia się także sposób myślenia i postrzegania otaczającej rzeczywistości przez dzieci i młodzież. Zdecydowałam, że zbadam orientacje życiowe młodych ludzi jako kategorię zawierającą w sobie elementy wizji przyszłości budowane na dotychczasowych składowych biografii.

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe

Date:

2003

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

115-135

Source:

Rocznik Lubuski, tom 29

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego