Object structure

Creator:

Henry, Piotr Józef

Contributor:

Waluszewicz, Tomasz Dominik (1747-1800) - tł. ; Drukarnia Królewska Akademicka (Wilno)

Title:

Nauki Dogmatyczne y Moralne

Subtitle:

O Czterech Częściach Katechizmu Chrześciańskiego To Jest: O Składzie Apostolskim, Sakramentach, Przykazaniach Boskich i Kościelnych, o Modlitwie w powszechności, a w szczegulności o Modlitwie Pańskiey, y Pozdrowieniu Anielskim [...]

Subject and Keywords:

Bukaty, Tadeusz Józef (1740-1796 ; biskup) ; Kościół katolicki - doktryny ; Kościół katolicki - edukacja ; Nauki dogmatyczne i moralne ; Polonica - 18 w. ; Teologia ; Wilno

Description:

[10] k., 401, 5 s. ; 8' ; Dedykacja: Do [...] Tadeusza Jozefa Bukatego [...]. ; E. XVIII, 103 ; Edycja pierwsza ; Na verso strony tytułowej 3 cytaty w języku polskim i łacińskim ; Oprawa: karton, papier marmurkowy, płótno. Zachowany szyldzik: Nauki dogmatyczno-moralne Henry T. I i II ; Współoprawny tom II, Wilno 1783 [Edycja druga]

Publisher:

W Wilnie : w Drukarni Królewskiey Akademickiey

Date:

1777

Resource Type:

starodruki

Format:

djv

Language:

polski

Relation:

Zrealizowano w ramach programu Kultura Cyfrowa 2021

Rights:

Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu ; Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze

Oryginal Object Identifier:

S 557adl.

Sources of funding:

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Województwa Lubuskiego

Project partners:

Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu