Object structure

Creator:

Rawski, Jakub

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

Kochanek ojczyzny czy kochanek Laury? Wokół kreacji tytułowego bohatera dramatu Juliusza Słowackiego "Zawisza Czarny" = Lover of the homeland or Laura's lover? Around the creation of the title character of "Zawisza the Black" by Juliusz Słowacki

Group publication title:

Filologia Polska, z. 7

Subject and Keywords:

Słowacki, Juliusz (1809-1849) ; Zawisza Czarny ; rycerz ; kochanek ; bohater romantyczny ; Zawisza the Black ; knight ; lover ; romantic hero

Abstract_pl:

Celem artykułu jest próba zaprezentowania literackiej kreacji tytułowego bohatera dramatu Juliusza Słowackiego "Zawisza Czarny". Istotne wydają się rozważania na temat ról, w których występuje Zawisza - jako rycerz, obrońca Rzeczypospolitej - "kochanek ojczyzny" oraz kochanek Laury.

Abstract:

This article presents the literary creation of the title character "Zawisza the Black" ["Zawisza Czarny"] by Juliusz Słowacki. It is important to define the roles which Zawisza plays - he appears as a knight, a defender of the Commonwealth - "lover of the homeland", and Laura's lover.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2021

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

click here to follow the link

Pages:

235-245

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 7

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego