Object structure

Creator:

Piechocki, Marcin

Contributor:

Kruk, Aleksandra - red.

Title:

By lepiej słyszeć głos obywateli. Wykorzystanie aplikacji Alertownik w gminie Tarnowo Podgórne w latach 2015-2020 = So that one could hear better the citizens. The use of the Alertownik application in the commune of Tarnowo Podgórne (2015-2020)

Group publication title:

Postulaty polityczne i wyborcze...

Subject and Keywords:

partycypacja ; komunikacja ; e-demokracja ; participations ; communication ; e-democracy

Abstract_pl:

W artykule zaprezentowano wstępne wnioski z analizy wykorzystania aplikacji Alertownik w gminie Tarnowo Podgórne. Narzędzie to służy ułatwieniu komunikacji pomiędzy urzędem a obywatelem i można uznać je za element działań ułatwiających mieszkańcom artykułowanie stanowiska i opinii oraz precyzyjne kierowanie do nich komunikatów, co wpisuje się w politykę zmierzającą do realizacji idei dobrze poinformowanego, aktywnego obywatela.

Abstract:

In this article I present preliminary conclusions from the analysis of the 5-year period use of the Alertownik application in the Tarnowo Podgórne commune. This application has been designed to facilitate precise communication between the Commune Office and the citizen and as such it can be considered as an element of activities facilitating the articulation of the residents? opinions as well as the targeting of informations to them. This should be considered a part of the policy aimed at implementing the idea of a well-informed, active citizens.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2021

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

37-55

Language:

pol

License:

CC 4.0 ; click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego