Object structure

Creator:

Bielawska, Agnieszka

Contributor:

Kruk, Aleksandra - red.

Title:

Analiza programów niemieckiej chadecji na wybory do Parlamentu Europejskiego w kontekście problemów, zagrożeń i zmian występujących w Unii Europejskiej w latach 2009-2019 = Analysis of the programs of the German Christian Democrats for elections to the European Parliament in the context of problems, threats and changes occurring in the European Union in 2009-2019

Group publication title:

Postulaty polityczne i wyborcze...

Subject and Keywords:

CDU ; CSU ; polityka europejska ; wybory ; Parlament Europejski ; Unia Europejska ; European policy ; elections to the European Parliament ; European Union

Abstract_pl:

Celem artykułu jest przybliżenie stanowiska niemieckich partii chadeckich (niem. Christlich-Demokratische Union Deutschlands, CDU i Christlich-Soziale Union, CSU) wobec zmian, problemów i zagrożeń pojawiających się w Unii Europejskiej i w państwach członkowskich. Poddano w nim analizie programy wyborcze na wybory do Parlamentu Europejskiego oraz wypowiedzi czołowychprzedstawicieli CDU i CSU. Artykuł podzielony został na dwie części - kulisy powstawania programów wyborczych do PE oraz zmiany proponowane w chadeckich programach wyborczychdo PE w latach 2009-2019.

Abstract:

The aim of the article is to present the position of the German Christian Democrats (Ger. Christlich-Demokratische Union Deutschlands, CDU and Christlich-Soziale Union, CSU) towards the changes, problems and threats emerging in the European Union and in the Member States. It analyzes the election programs for the elections to the European Parliament and the statements of leading representatives of the CDU and CSU. The article is divided into two parts - the backstage of the creation of election programs to the EP and the changes proposed in the Christian Democratic programs for the elections to the EP in 2009-2019.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2021

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

113-139

Language:

pol

License:

CC 4.0 ; click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego