Object structure

Creator:

Koźbiał, Krzysztof

Contributor:

Kruk, Aleksandra - red.

Title:

Czeska Partia Piratów jako nowe ugrupowanie w systemie partyjnym Republiki Czeskiej = The Czech Pirate Party as a new political party in the party system of the Czech Republic

Group publication title:

Postulaty polityczne i wyborcze...

Subject and Keywords:

Republika Czeska ; Czeska Partia Piratów ; nowe partie polityczne ; czeski systempartyjny ; Czech Republic ; Czech Pirate Party ; new political parties ; Czech party system

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono Czeską Partię Piratów jako nowe ugrupowanie polityczne na scenie partyjnej Republiki Czeskiej. Powstała ona w 2009 r., lecz weszła do Izby Poselskiej parlamentu dopiero w 2017 r. Obecnie jest w nim trzecią siłą polityczną. Początkowo partia, będąc składową międzynarodowego ruchu pirackiego, w swoim programie postulowała wykorzystywanie nowych technik komputerowych w demokratycznych rozstrzygnięciach, ograniczenie praw patentowychi autorskich czy też zapewnienie anonimowości w mediach społecznościowych. ; Z czasem czescy Piraci rozszerzyli swe programowe propozycje, odnosząc się do nowych istotnych problemów, w tym także do walki z pandemią koronawirusa. Zyskiwali stopniowo poparcie społeczne. Czechy są obecnie tym państwem kontynentu europejskiego, które mocno odczuwa skutki pandemii COVID-19. Rząd premiera Andreja Babiša nie radzi sobie z walką z koronawirusem. Piraci należą do tych ugrupowań, które są opozycyjne wobec działań gabinetu. ; Krytykując poczynania rządu, Piraci przedstawiają swoje propozycje. Biorąc pod uwagę rozwój sytuacji pandemicznej oraz badania opinii publicznej, wysoce prawdopodobne jest, że po wyborach parlamentarnych planowanych na październik 2021 r. Piraci wejdą w skład nowego rządu czeskiego. Być może będą nawet zwycięzcami tej elekcji.

Abstract:

The article presents the Czech Pirate Party as a new political party on the party scene of the Czech Republic. It was established in 2009, but it enetered the Chamber of Deputies of the parlament in 2017. Currently, it is the third political force in it. Initially, the party, being a component of the international pirate movement, in its program postulated the use of new computer techniques in democratic settlements, limiting patent and copyright rights, or ensuring anonimity in social media. ; With time, Czech pirates expanded their programmatic proposals by referring to important problems. They gained public support gradually. The Czech Republic is currently the country in Europe that is strongly affected by the COVID-19 pandemic. Prime Minister Babiš's government is not doping with the fight against the corona virus. Pirates are among this groups that oppose the government's action. ; Criticizing the government's action, the Pirates present their proposals. Taking into account the development of the pandemic situation and public opinion polls, it is highly probable that after the parliamentary elections scheduled for October 2021, the pirates will join the new Czech government. Perhaps they will even win this elections - as the first pirate party in Europe.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2021

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

163-178

Language:

pol

License:

CC 4.0 ; click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego