Object structure

Creator:

Eljasz, Dariusz ; Miczulski, Wiesław ; Powroźnik, Piotr ; Sobolewski, Łukasz ; Szulim, Robert

Title:

Koncepcja systemu pomiarowego do diagnozowania dzieci z rozwojowym zaburzeniem koordynacji = Concept of a measurement system for diagnosis of children with a developmental coordination disorder

Subtitle:

materiały konferencyjne

Group publication title:

Systemy pomiarowe w badaniach'20

Subject and Keywords:

komputeryzacja ; przyrządy pomiarowe ; informatyka ; technologie informacyjne

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono koncepcję systemu pomiarowego do wykrywania zaburzeń koordynacji ruchu (SP_ZKR) u dzieci. Badanie dziecka będzie prowadzone podczas jego gry w minigolfa. Na podstawie otrzymanych wyników badań z SP_ZKR lekarz przedstawi końcową diagnozę, a w razie potrzeby zleci przeprowadzenie odpowiedniej terapii.

Abstract:

The article presents a concept of a measuring system for detecting movement coordination disorders (SP_ZKR) of children. The child`s examination will be conducted during his mini-golf game. Based on the test results obtained from SP_ZKR, the doctor will present the final diagnosis and, if necessary, order appropriate therapy.

Description:

Konferencja odbyła się w dniach 14-17 czerwca 2020 r. w Zielonej Górze

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki

Date:

2020

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

21-24

Language:

pol

License:

CC 4.0 ; click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego