Object structure

Creator:

Krajewski, Mariusz ; Sienkowski, Sergiusz

Title:

Algorytmy do wyznaczania amplitudy sygnału sinusoidalnego z zastosowaniem wybranego estymatora częstotliwości = Algorithms for determining the sinusoid signal amplitude with the use of a selected frequency estimator

Subtitle:

materiały konferencyjne

Group publication title:

Systemy pomiarowe w badaniach'20

Subject and Keywords:

komputeryzacja ; przyrządy pomiarowe ; informatyka ; technologie informacyjne

Abstract_pl:

W pracy przedstawiono porównanie właściwości metrologicznych znanych i najnowszych algorytmów do wyznaczania amplitudy sygnału sinusoidalnego w oparciu o wybrany estymator częstotliwości. ; Analizowane były algorytmy najmniejszych kwadratów (LS), zupełnych kwadratów błędów (TLS) oraz cztery algorytmy z dziedziny częstotliwości oparte na DFT, w tym jeden algorytm rekurencyjny. Wyniki badań symulacyjnych wykazały, że w przypadku sygnału sinusoidalnego z szumem gaussowskim najdokładniejszymi algorytmami są TLS i LS.

Abstract:

The paper presents a comparison of metrological properties of known and latest algorithms for determining the amplitude of a sinusoidal signal in cooperation with a frequency estimator. Least squares (LS), Total Least Squares (TLS) algorithms and four DFT-based frequency domain algorithms, including one recursive, were analyzed. The results of simulation tests showed that in the case of sinusoidal signal with Gaussian noise, the most accurate algorithms are TLS and LS.

Description:

Konferencja odbyła się w dniach 14-17 czerwca 2020 r. w Zielonej Górze

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki

Date:

2020

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

41-44

Language:

pol ; eng

License:

CC 4.0 ; click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego