Object structure

Creator:

Ochowiak, Marek ; Włodarczak, Sylwia ; Krupińska, Andżelika ; Markowska, Małgorzata

Title:

Cyfrowa anemometria obrazowa (PIV) - budowa i testy stanowiska pomiarowego = Digital image anemometry (PIV) - construction and testing of the measuring set-up

Subtitle:

materiały konferencyjne

Group publication title:

Systemy pomiarowe w badaniach'20

Subject and Keywords:

komputeryzacja ; przyrządy pomiarowe ; informatyka ; technologie informacyjne

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono podstawy metody pomiarowej Particle Image Velocimetry (PIV), nieinwazyjnej techniki wyznaczania pól prędkości płynów oraz zaprojektowane i wykonane uniwersalne stanowisko cyfrowej anemometrii obrazowej PIV oraz możliwości jego zastosowania. Może być ona szeroko wykorzystywana, zarówno w przemyśle, jak i w naukowych badaniach laboratoryjnych. ; Metoda PIV wykorzystywana jest w wielu dziedzinach np. w przepływach gazów i cieczy, w badaniach spalania, w procesach obróbki skrawania i wielu innych. PIV może być z powodzeniem stosowane do opisu procesu rozpylania cieczy, suszenia rozpyłowego, granulacji i rozdrabniania, mieszania i separacji, wymiany ciepła i masy.

Abstract:

The article presents the basics of measuring method Particle Image Velocimetry (PIV), a non- intrusive technique for determining fluid velocity fields and the designed and constructed universal PIV digital anemometry set-up and its applicability. It can be widely used, both in industry and in scientific laboratory research. ; The PIV method is used in many fields, e.g. gas and liquid flows, combustion tests, machining processes and many others. The PIV can be successfully used to describe the process of spraying liquids, spray drying, granulation and comminution, mixing and describe the process of spraying li separation, heat and mass exchange.

Description:

Konferencja odbyła się w dniach 14-17 czerwca 2020 r. w Zielonej Górze

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki

Date:

2020

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

73-76

Language:

pol

License:

CC 4.0 ; click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego