Object structure

Creator:

Powroźnik, Piotr ; Miczulski, Wiesław ; Szulim, Robert

Title:

Badania symulacyjne algorytmu zarządzania energią w gospodarstwach domowych = Simulation research of the energy management algorithm for households

Subtitle:

materiały konferencyjne

Group publication title:

Systemy pomiarowe w badaniach'20

Subject and Keywords:

komputeryzacja ; przyrządy pomiarowe ; informatyka ; technologie informacyjne

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych algorytmu elastycznego zarządzania energią (EZE) w grupie 1000 gospodarstw domowych (GD). GD należą do odbiorców energii o dużym potencjale możliwości jej oszczędzania. Otrzymane wyniki wskazują, że opracowany algorytm EZE umożliwia planowanie zachowań odbiorców energii oraz planowanie popytu na energię.

Abstract:

The article presents the results of the simulation tests of the flexible energy management algorithm (EZE) in a group of 1000 households (GD). GD belong to energy consumers with a great potential of saving it. The obtained results indicate that the developed EZE algorithm allows planning the behaviour of energy consumers and planning energy demand.

Description:

Konferencja odbyła się w dniach 14-17 czerwca 2020 r. w Zielonej Górze

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki

Date:

2020

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

89-92

Language:

pol

License:

CC 4.0 ; click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego