Object structure

Creator:

Warda, Piotr

Title:

Zastosowanie LabVIEW do realizacji algorytmu wagowej synchronizacji danych pomiarowych = Using of LabVIEW for realizationthe weighted change algorithm of phase at synchronization of measuring data

Subtitle:

materiały konferencyjne

Group publication title:

Systemy pomiarowe w badaniach'20

Subject and Keywords:

komputeryzacja ; przyrządy pomiarowe ; informatyka ; technologie informacyjne

Abstract_pl:

Artykuł prezentuje ideę i implementację algorytmu wagowej synchronizacji danych reprezentujących przebiegi testowy i odtworzony. Zsynchronizowane przebiegi dają możliwość porównania wartości chwilowych, oceny różnic i wyznaczenia eksperymentalnego błędu przetwarzania informacji w systemie. Do realizacji wykorzystano środowisko LabVIEW. Przedstawiono algorytm pracy aplikacji, zamieszczono przykładowe wyniki pracy.

Abstract:

The article presents the idea and implementation of an algorithm for weighted synchronization of data representing test and measured signal. Synchronized waveforms give the opportunity to compare instantaneous values, evaluate differences and determine an experimental error in information processing in the system. The LabVIEW environment was used for implementation. The application algorithm and examples of work results are presented.

Description:

Konferencja odbyła się w dniach 14-17 czerwca 2020 r. w Zielonej Górze

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki

Date:

2020

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

109-112

Language:

pol

License:

CC 4.0 ; click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego